Een doorgang. Een onderwerp waar ik eens bij stil ging staan. Ik dacht aan gebeurtenissen en ervaringen en aan de verhalen die ik hoorde van anderen. En zo ontstond deze miniserie. De derde kreeg van mij vandaag een laatste penseelstreek. Nu nog een expositie gelegenheid zoeken.

Op een dag werd ik, tijdens een gezellige wandeling met mijn vriendin, getroffen door de ervaring, toen ik door een gang van doorgang naar uitgang liep. De tijd erna werd ik me bewust van de vele benaderingen die mogelijk zijn bij het begrip doorgang. Mensen geven elkaar soms een opening of juist niet, om bij elkaar naar binnen te komen. Of men blijft in goede gemoede, of misschien veilig, aan de buitenkant. Anderen ervaren in hun leven een soort geslotenheid in de binnenwereld, waarmee je mee naar buiten moet komen, of wilt komen. 

Ik heb me eens spontaan gefocust op een aantal aspecten. De aanleidingen ontstonden bij het in gesprek zijn met anderen  En het idee ontstond dan bij mij, om er op te reflecteren. En ik hoop dat het een ander die het ziet ook weer een eigen verhaal uit laat onstaan. Of.. je blijft gewoon dralen voor de doorgang en staat er een moment bij stil.

Deze schilderijen zijn te vinden in de galerie: Diverse schilderijen