Terwijl ik met diverse schilderijen bezig ben lopen er nog wat andere activiteiten die in de planning meegenomen worden. Daarnet heb ik samen met Wildine Oosterom-van Saane, medewerker Afscheidswinkel PCB Uitvaartzorgneen publicatie aangemaakt voor de nieuwsberichten in de locale kranten en het nieuwbulletin van PCB uitvaart organisatie.

https://www.camphuijsen-art.nl/expositie/377659580.html

Met een verlenging van enkele maanden hangen een aantal schilderijen rond het thema water in de "Afscheidswinkel in de dorpsstraat"Er is veel waardering voor de expositie vertelde Wildine en ik ben gevraagd om wat te vertellen over en in gesprek te gaan met geïnteresseerden voor de expositie.

Onderstaand stukje is het geworden.

 

Expositie bij het water

 

Op dinsdag 25 oktober komt Rita Camphuijsen uit de Bilt  een lezing geven over haar expositie: “Beleven”.

Deze expositie is te zien in de PCB Afscheidswinkel, Dorpsstraat 6 in Nieuwegein.

De inspiratie door de natuur kleurt veel van haar onderwerpen en thema’s. Vooral ook omdat zij graag laat graag zien hoe de natuur een gevoel van rust, ontroering en harmonie kan geven.

Deze schilderijen gaan vooral over water. Water associeert zij met belevenissen. Met het leven zelf. Via deze schilderijen vertelt zij over hoe je door emotie bewogen kunt zijn. Zoals het soms door je heen kan stromen. De ene keer kun je je verkwikt voelen door de frisheid of sprankeling en soms getroost worden door het zachte kabbelen van kalm stromend water….

Rita neemt u, via het vertellen over haar werk, mee in haar reis en het, penselen en strelen van, water. Beleef het mee en proef hierbij iets over uw eigen betekenis van water en wat vertellen haar schilderijen uzelf over het beleven van emoties.

Het leven kan sterke emoties geven of je voelt je misschien volkomen overspoeld door wat er door gebeurtenissen om wat er allemaal op je af komt. Deze schilderijen kunnen je helpen, bij dat gevoel te komen en er een ‘plek’ aan te geven.

 

Rita houdt van interactie en reflectie. U bent van harte welkom op dinsdag 25 oktober.

De lezing begint om 15.00 uur.

Voor koffie/thee wordt gezorgd. De vanaf 15.00 – 16.30 uur.

Gratis toegang