Georganiseerd door Ds. Marthe de Vries en Rita Camphuijsen (Camphuijsen Art in het kader van Kom uit de verf)

 

In november nam een groepje mensen door een aanbod van de Remonstrantse Gemeente Utrecht, deel aan een workshop over #licht

 

Ds. Marthe de Vries Gaf een inleiding over licht en het vieren van de komst van het licht met kennis over historische feiten en achtergronden van vieringen en hoe in de christelijke traditie het een plaats kreeg in het kerstfeest. In de Advent wordt stil gestaan bij het korter worden van de dagen en langere donkere perioden. Waarbij in de midwintertijd de nieuwe periode met de "geboorte" van het licht gevierd wordt.

En ik bladerde met hen door de kunstgeschiedenis en lichtte wat werken uit waarin licht verbeeld werd en wordt door diverse kunstenaars door de eeuwen heen.

 

De groep zou met creatieve middelen op eigen manier het stil staan bij "licht" verwerken. Onder mijn leiding zouden ze opdrachten krijgen en een aanbod ter inspiratie van het thema "Waar het licht kan komen"

Het waren vier bijeenkomsten waarin ik de cursisten liet spelen met materiaal/ Om te beginnen met papier, om het contrast tussen donker en licht te ervaren en er zelf vorm aan te geven. Om te beginnen hoog contrast, zwart wit. Daarna de contrasten verzachten met tonen grijs, In de volgende bijeenkomst werkten zij met kleur. De primaire kleuren rood geel en blauw. En daarna met willekeurig gemengde kleuren na een uitleg over de secundaire kleuren. Een andere uitdaging was het vrij neerzetten van stroken verf op een breed stuk papier. In stilte. gewoon om de beurt een lijn schilderen van links naar rechts. Waarna we later de effecten van diepte en verf-mengen becommentarieerden. En ik liet de groep kennismaken met een techniek die voor hen geheel nieuw was. Geschetste figuren uit snijden met een stanleymes om de twee zwarte bladen te vullen met transparant gekleurd papier. Allen waren blij verrast door het effect. Uiteindelijk werkten allen aan een werkstuk of meer voor de vier adventsdagen. Deze zouden ten toon-gesteld worden tijdens de advents diensten in de Geertekerk. Zodat de bezoekers van die dagen de resultaten konden zien en het op zich laten inwerken. #Waar-het-licht-kan-komen was het thema van de adventstijd in de Geertekerkers.

 

 

Achter de link kun je meer fotoverslaglegging zien van de groep. https://photos.app.goo.gl/rJQA9hSrDaFwDkWU9