Ondertussen is, nadat 15 augustus het perk was leeggehaald en een week later de muur werd schoongemaakt. (Wat enkele dagen kostte) het project volop opgang.

https://youtu.be/Korqw6iLI3Q?si=O92r9NrOuOdkT-vw

De belangstelling uit de buurt en voorbijgangers is enorm. Aanvankelijk was men geschikt, dat het perk werd leeggehaald en dat er vervolgens vreemde witte vlakken po de muur verschenen. Het was een raadselachtig geheel voor velen. En de verwondering steeg toen er op de muur wat verfstrepen verschenen.

Inmiddels wordt ik elke dat dat ik er aan werk toegesproken. Het overgrote deel is enthousiast anderen stellen  kritische vragen. Maar het is bemoedigend om zo te kunnen werken. Een enkeling protesteert, één email kwam bij de gebiedsmanager terecht van iemand die protesteerde.

In de Youtube playlist zullen filmpjes te zien zijn van de ontwikkeling van het project. Zolang het goed weer is blijf ik aan de gang en hoop het voor de winter af te hebben